Incubatorul Civic Digital

Trei dintre cele mai active organizații neguvernamentale din România implicate în educație, Institutul Intercultural din Timișoara, Asociația Techsoup și Școala de Valori, și-au unit forțele pentru a crește capacitatea sistemului de educație din România de a dezvolta competențele civice și digitale ale elevilor.

Incubatorul Civic Digital este realizat în cadrul proiectului Cetățenia digitală – o abordare a întregii școli. Proiectul susține școlile interesate în dezvoltarea de activități de învățare relevante, atrăgătoare și eficiente, centrate pe dezvoltarea competențelor de cetățenie digitală. Acest lucru se realizează prin formarea profesorilor de diferite discipline, cu accent special pe profesorii de Educație Socială și TIC, precum și a directorilor de școli și prin pilotarea unei abordări inovatoare la nivelul întregii școli.

Incubatorul Civic Digital se bazează pe Cadrul de Referință al Competențelor pentru Cultură Democratică și pe abordarea Educației pentru Cetățenie Digitală (DCE) propuse de Consiliului Europei, adaptând de asemena instrumente dezvoltate în cadrul UE precum SELFIE și DigCompEdu, și include trei componente principale:

  • Cursuri online și cu predare mixtă pentru profesori: Cu aproximativ 4500 de absolvenți estimați pe durata a trei ani, această componentă oferă
    • Un curs online general privind Educația pentru Cetățenia Digitală adresat ptofesorilor de orice disciplină, de la orice nivel de educație
    • Cursuri online specializate pentru profesori de Educație Socială, respectiv profesori de TIC, dar și (din anul școlar 2024-2025) pentru echipe de profesori de aceste discipline care doresc să colaboreze, promovând o abrdare transcurriculară.
    • Cursuri pentru directori de școli interesați să promoveze la nivelul școlii cultura democratică și cetățenia digitală (din anul școlar 2024-2025)
  • Dezvoltarea și pilotarea unei abordări la nivelul întregii școli: În 30 de școli, proiectul va testa și implementa o abordare comprehensivă a Educației pentru Cetățenie Digitală, implicând activ elevii alături de profesori și de conducerea școlilor.
  • Vizibilitate și Advocacy: o campanie publică ce vizează recunoașterea importanței cetățeniei digitale și promovarea politicilor publice bazate pe dovezi în acest domeniu.

Abordarea noastră educațională oferă resurse și instrumente educaționale ce vizează echiparea tinerilor cu competențele esențiale pentru a-și apăra drepturile și a contribui la construirea unui viitor mai pașnic, echitabil și sustenabil. Conștientizăm provocările actuale, inclusiv lipsa de relevanță percepută de către tineri în ceea ce privește educația civică și digitală. Oferindu-le posibilitatea de a conecta învățarea cu teme sociale semnificative pentru ei și abordând provocări precum dezinformarea online, discursul instigator la ură și supravegherea conținutului online, ne propunem să transformăm procesul de învățare într-o experiență captivantă și să contribuim la crearea unei culturi organizaționale democratice în școli, bazată pe cooperare și în care cetățenia digitală este valorizată și practicată în mod regulat.